• Bản tin môi trường số 19/2022

    08:54 | 23/05/2022

    Mới đây, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ký ban hành Chỉ thị số 4/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam.

  • Cấp bách bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam

    17:27 | 17/05/2022

    Ngày 17/5, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ký ban hành Chỉ thị số 4/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam.