• Na Uy hỗ trợ đổi mới sáng tạo, giảm thiểu ô nhiễm nhựa tại Việt Nam

    11:26 | 19/05/2023

    Chương trình Đối tác hành động quốc gia về nhựa (NPAP) vừa phối hợp với Đại sứ quán Na Uy tại Hà Nội, Thương vụ Đại sứ quán Na Uy tổ chức lễ ra mắt Nhóm kỹ thuật mới và Hệ thống đặt cọc – hoàn trả (DRS) nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và xúc tác đầu tư đối với giải pháp giảm thiểu rác thải nhựa, ô...