• Phát hành phim tài liệu “Việt Nam - Tổ quốc nhìn từ biển”

    08:53 | 24/11/2022

    Từ ngày 1/12, nhân kỷ niệm 40 năm ra đời Công ước về Luật Biển của Liên Hợp Quốc và 10 năm Luật Biển Việt Nam, hãng Phim tài liệu và điện ảnh Nhân dân sẽ phát sóng rộng rãi bộ phim tài liệu “Việt Nam - Tổ quốc nhìn từ biển” trên cả nước.