• Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước

  14:59 | 26/09/2022

  Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã báo cáo tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong quý III/2022 và định hướng kế hoạch trong quý IV/2022.

 • Thanh tra việc chấp hành các quy định về tài nguyên nước

  15:45 | 04/08/2022

  Ngày 3/8, Cục Quản lý tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Lễ công bố Quyết định số 1582/QĐ-BTNMT của Bộ TN&MT về việc thành lập đoàn thanh tra chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên nước trong hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước đối với các đơn...

 • Học hỏi kinh nghiệm bảo vệ, quản lý tài nguyên nước của Hà Lan

  15:08 | 20/07/2022

  Ngày 19/7, Cục Quản lý tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường làm việc với các chuyên gia Hà Lan về vấn đề bảo vệ, bổ cập nước dưới đất và kiểm soát ngập lụt đô thị, hỗ trợ quá trình xây dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).