• Phát động cuộc thi ảnh Câu chuyện rác nhựa

    14:56 | 25/02/2021

    Mới đây, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) đã chính thức phát động cuộc thi ảnh Câu chuyện rác nhựa, dưới sự bảo trợ của Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam.