• Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ 5

    07:00 | 16/12/2022

    Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ 5 với chủ đề: “Kinh tế Việt Nam 2023: Ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn, vững vàng vượt qua thách thức” sẽ diễn ra vào ngày 17/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

  • Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ năm

    16:50 | 13/12/2022

    Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ năm với chủ đề “Ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn, vững vàng vượt qua thách thức” sẽ diễn ra vào ngày 17/12 tới đây tại Hà Nội.