• Đề xuất mô hình chuyển đổi xanh sử dụng đất bền vững

    10:32 | 17/07/2024

    Ngày 16/7, tại Hà Nội, nhiều chuyên gia đã tham gia góp ý tại cuộc họp Hội đồng thẩm định nhiệm vụ "Điều tra, đánh giá thực trạng ô nhiễm môi trường đất ở các khu vực trồng hoa và đề xuất mô hình chuyển đổi xanh sử dụng đất bền vững góp phần cải tạo môi trường đất, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt...

  • Kế hoạch thẩm định Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia

    14:48 | 25/05/2023

    Mới đây, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia đã ký Quyết định ban hành Kế hoạch tổ chức thẩm định Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.