• Đối tác quốc tế cam kết hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực môi trường

    10:07 | 07/12/2023

    Trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP28) tại Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh đã tiếp và trao đổi với lãnh đạo Bộ Môi trường và Biến đổi khí hậu Canada (ECCC), Chương...