• Hội thảo khoa học “Chuyển đổi năng lượng”

    09:52 | 30/11/2020

    Mới đây, tại tỉnh Bình Định, Đại học Quốc gia TPHCM phối hợp với Đại học Quy Nhơn, Trung tâm quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (Trung tâm ICISE) tổ chức hội thảo khoa học về “Chuyển đổi năng lượng”.