• Tạo lập hành lang pháp lý cho năng lượng tái tạo

    15:25 | 15/07/2024

    Luật Điện lực (sửa đổi) cần tạo lập hành lang pháp lý cho năng lượng tái tạo và hoạt động nghiên cứu, tiếp nhận, chuyển giao công nghệ mới về năng lượng; phát triển và xuất khẩu điện gió ngoài khơi, sản xuất nhiên liệu xanh như hydro xanh, amoniac xanh…

  • Kiến nghị cho phép xã hội hoá với lưới điện truyền tải

    14:12 | 05/05/2020

    Bộ Công Thương vừa có văn bản số 2321/BCT-ĐL báo cáo Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ xây dựng Tờ trình Chính phủ, dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giải thích Luật Điện lực nội dung nhà nước độc quyền trong hoạt động truyền tải điện.