• Ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho TPHCM

    11:45 | 27/09/2019

    TPHCM đang tìm cách cải thiện dịch vụ công, quy trình hoạch định chính sách và thu hút đầu tư tư nhân. Trí tuệ nhân tạo (AI) có thể là giải pháp cho một số thách thức này.