• Hà Nội cân nhắc phân bổ thêm ngân sách cho lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa

    16:18 | 08/04/2022

    Ngày 8/4, tại kỳ họp thứ tư HĐND thành phố Hà Nội, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Đỗ Anh Tuấn trình bày Tờ trình về bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 và phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 để thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo trường học, nâng cấp hệ thống y tế và tu...