• Bình Dương: Đẩy mạnh công tác bảo vệ và quản lý tài nguyên môi trường

    09:17 | 14/04/2022

    Thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Bình Dương đã tham mưu ban hành kịp thời, đầy đủ các văn bản pháp lý, chương trình, kế hoạch, cơ chế chính sách, giúp công tác quản lý nhà nước về môi trường theo đúng định hướng, góp phần nâng cao...