• Việt Nam ủng hộ việc bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương, biển

    14:57 | 01/07/2022

    Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu đã nhấn mạnh các nỗ lực của Việt Nam trong việc chung tay cùng cộng đồng quốc tế ứng phó các vấn đề biển tại Hội nghị cấp cao của Liên Hợp Quốc hỗ trợ thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững thứ 14 (SDG14) về bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương, biển và...