• Xây dựng chuỗi giá trị không phát thải khí carbon

    16:45 | 25/05/2022

    Ngày 25/5, Unilever Việt Nam tổ chức hội thảo “Chuỗi giá trị không phát thải khí nhà kính” nhằm khẳng định cam kết hành động vì khí hậu thông qua xây dựng chuỗi giá trị không phát thải khí carbon.