• Tham vấn kinh nghiệm quốc tế về thúc đẩy nền kinh tế phát thải ròng bằng 0

    10:55 | 16/06/2022

    Ngày 15/6, Viện Khoa học khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu phối hợp cùng Tổ chức quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam (WWF) tổ chức “Hội thảo tham vấn về nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, 2 năm chiến dịch Race to Zero (RtZ) và bài học cho Việt Nam về thúc đẩy nền kinh tế phát thải...