• 50% diện tích biển, hải đảo được khảo sát, điều tra môi trường

    15:22 | 15/01/2020

    Mục tiêu đến năm 2030, tối thiểu 50% diện tích vùng biển và hải đảo Việt Nam được khảo sát, điều tra, phân tích, đánh giá về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo ở tỉ lệ 1:500.000 và điều tra ở tỷ lệ lớn đối với một số khu vực trọng điểm.

  • Quản lý tài nguyên môi trường biển và hải đảo

    14:42 | 11/09/2019

    Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển phối hợp thực hiện tốt một số nội dung phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, đảo.