• Đề xuất đưa bình đẳng giới vào các chính sách ứng phó biến đổi khí hậu

    11:34 | 09/10/2019

    Mới đây, tại Hà Nội, nhóm Công tác về Biến đổi Khí hậu (CCWG) đề xuất Chính phủ Việt Nam đẩy mạnh đưa bình đẳng giới vào trong các chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu, trong đó cần ghi nhận vai trò của phụ nữ là tác nhân tạo thay đổi trong ứng phó với biến đổi khí hậu thay vì chỉ coi họ là đối...