• Bản tin bất động sản số 34/2021

    08:36 | 18/10/2021

    Nhiều huyện ngoại thành Hà Nội rầm rộ tổ chức đấu giá đất, dự kiến trong 3 năm 2021 – 2023 sẽ thu về khoảng 100 nghìn tỷ từ đấu giá đất.