• Việt Nam xuất siêu hơn 16 tỷ USD trong 7 tháng năm 2023

    11:22 | 04/08/2023

    Theo thông tin mới từ Tổng cục Hải quan, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 7 năm 2023 thặng dư 3,07 tỷ USD. Qua đó, nâng mức thặng dư lũy kế trong 7 tháng năm 2023 lên 16,48 tỷ USD, cao hơn nhiều so với mức thặng dư 1,34 tỷ USD của cùng kỳ năm trước.