• Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực tài nguyên nước

    17:39 | 19/05/2021

    Theo Cục Quản lý tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các nội dung nghiên cứu khoa học công nghệ trong lĩnh vực tài nguyên nước là cơ sở khoa học để đề xuất quy định về xây dựng các thông tư về kỹ thuật, cơ chế tài chính, quy hoạch, điều tra, đánh giá nguồn nước, quản lý khai thác sử dụng...