• Phát triển thị trường lao động, đảm bảo an sinh xã hội

    08:51 | 20/05/2022

    Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành công điện 431/CĐ-TTg ngày 19/5/2022 về việc tăng cường các biện pháp triển khai hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, phát triển thị trường lao động, đảm bảo an sinh xã hội.