• Bản tin môi trường số 23/2022

    08:42 | 20/06/2022

    Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 3678/VPCP-NN ngày 14/6/2022 về chủ trương tổ chức Hội nghị môi trường toàn quốc lần thứ V gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT).