• Thí điểm thu thuế người cho thuê căn hộ, văn phòng tại 6 chung cư

    14:50 | 10/05/2021

    Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách nhà nước TPHCM vừa ban hành Kế hoạch thí điểm thu thuế người cho thuê căn hộ, văn phòng, diện tích mặt bằng kinh doanh trong nhà chung cư. Đây là một trong những chuyên đề nhằm tăng cường công tác quản lý thu, đôn đốc thu, chống thất thu ngân sách năm 2021.