• Bản tin năng lượng số 21/2024

  08:00 | 17/06/2024

  Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 259/TB-VPCP ngày 12/6/2024 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về việc xây dựng, ban hành Nghị định quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn (cơ chế DPPA).

 • Bản tin năng lượng số 19/2024

  08:00 | 03/06/2024

  Bộ Công Thương vừa có văn bản 735/ĐTĐL-GP lấy ý kiến về dự thảo Thông tư quy định phương pháp xây dựng khung giá thủy điện tích năng.

 • Nghiên cứu ban hành nghị định về cơ chế mua bán điện trực tiếp, tập trung vào năng lượng tái tạo

  10:30 | 30/05/2024

  Chính phủ sẽ nghiên cứu ban hành nghị định về cơ chế mua bán điện trực tiếp với các khách hàng lớn, trong đó tập trung vào năng lượng tái tạo; sớm ban hành nghị định về điện áp mái để khuyến khích người dân tham gia đóng góp vào nguồn điện… để từ đây sẽ hình thành một cơ chế quan trọng, đó là cơ chế...

 • Bộ Công Thương trình Chính phủ Nghị định về cơ chế DPPA

  09:38 | 27/05/2024

  Bộ Công Thương vừa có Tờ trình số 3526/TTr-BCT gửi Chính phủ về việc xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn (cơ chế DPPA).

 • Bản tin năng lượng số 18/2024

  08:00 | 27/05/2024

  Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương hoàn thiện thủ tục, hồ sơ, dự thảo Nghị định quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa khách hàng sử dụng điện lớn và đơn vị phát điện (cơ chế DPPA), trình Chính phủ trước ngày 30/5/2024.

 • Trình Chính phủ dự thảo Nghị định về cơ chế DPPA trong tháng 5

  08:00 | 21/05/2024

  Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 232/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về việc xây dựng, ban hành Nghị định quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn (cơ chế DPPA).

 • Đáp ứng xu hướng sử dụng năng lượng sạch của khách hàng sử dụng điện

  15:30 | 14/05/2024

  Ngày 14/5, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo, thảo luận, cho ý kiến về nội dung dự thảo Nghị định quy định về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn (DPPA).

 • Bàn thảo để hoàn thiện Nghị định về cơ chế DPPA

  16:58 | 13/05/2024

  Ngày 13/5, tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức buổi họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn (DPPA).

 • Trình Chính phủ nghị định về cơ chế DPPA trong tháng 5/2024

  10:04 | 03/05/2024

  Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương xây dựng nghị định của Chính phủ quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện với khách hàng sử dụng điện lớn (cơ chế DPPA), trình Chính phủ trong tháng 5 năm 2024.

 • Thẩm định dự thảo Nghị định về cơ chế mua bán điện trực tiếp

  08:00 | 02/05/2024

  Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị định về cơ chế mua bán điện trực tiếp (cơ chế DPPA).

 • Sớm trình Chính phủ ban hành cơ chế DPPA và cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà

  08:00 | 25/04/2024

  Ngày 24/4, tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo cho ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn (DPPA) và dự thảo Nghị định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời lắp đặt mái nhà tự...

 • Cơ chế mua bán điện trực tiếp: Thu hút đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo

  15:40 | 19/04/2024

  Mục đích xây dựng Nghị định về quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn nhằm đáp ứng xu hướng sử dụng năng lượng sạch của khách hàng sử dụng điện; góp phần thu hút đầu tư vào việc phát triển bền vững năng lượng tái tạo nhằm bảo...

 • Cần sớm hoàn thiện Nghị định về cơ chế mua bán điện trực tiếp

  09:29 | 11/04/2024

  Ngày 10/4, tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức cuộc họp Ban soạn thảo xây dựng Nghị định về cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA).

 • Doanh nghiệp khuyến nghị sớm hoàn thành cơ chế mua bán điện trực tiếp

  14:41 | 19/03/2024

  Theo Chủ tịch Hiệp hội thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (Amcham), một trong các nhu cầu chính của tất cả doanh nghiệp hay bất kỳ nhà đầu tư trong tương lai là sự ổn định của nguồn cung cấp năng lượng và khả năng tiếp cận năng lượng tái tạo ngay lập tức.

 • Bộ Công Thương báo cáo về việc nghiên cứu xây dựng cơ chế DPPA

  10:52 | 19/09/2023

  Mới đây, Bộ Công Thương đã có báo cáo số 158/BC-BCT báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc nghiên cứu xây dựng cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện từ năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn.

 • Chính phủ yêu cầu sớm hoàn thiện cơ chế mua bán điện trực tiếp

  09:32 | 11/07/2023

  Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương sớm hoàn thiện cơ chế mua bán điện trực tiếp, cơ chế phát triển điện mặt trời áp mái tự sản tự tiêu, thí điểm giao cho các tập đoàn, tổng công ty nhà nước phát triển điện gió ngoài khơi.

 • Lấy ý kiến về cơ chế thí điểm mua bán điện trực tiếp

  09:00 | 10/05/2022

  Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện từ năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn.

 • Bản tin năng lượng số 14/2021

  10:22 | 19/04/2021

  Bộ Công Thương đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư quy định thí điểm mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện từ năng lượng tái tạo (NLTT) với khách hàng sử dụng điện (cơ chế DPPA).