• Bản tin năng lượng số 33/2021

    08:53 | 30/08/2021

    Trong thời gian tới, Việt Nam – Hoa Kỳ sẽ mở rộng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng sạch và xe điện.

  • PVN đón đầu xu hướng phát triển của công nghiệp hydro

    09:04 | 27/08/2021

    Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã có những nhận định về xu hướng phát triển của công nghiệp hydro trên thế giới để đánh giá các thuận lợi, khó khăn cũng như cơ hội phát triển của PVN trong lĩnh vực năng lượng hydro nói chung và hydro “xanh” nói riêng.