• Khai trương cổng thông tin điện tử về FTA

    15:12 | 23/12/2020

    Ngày 23/12, tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức Lễ khai trương Cổng thông tin điện tử Hiệp định Thương mại tự do của Việt Nam (FTAP) nhằm giúp cộng đồng doanh nghiệp và người dân Việt Nam tận dụng hiệu quả các Hiệp định Thương mại tự do (FTA), đặc biệt là các FTA thế hệ mới.