• Rà soát quy định về quản lý an toàn công trình thủy điện

    15:20 | 31/07/2018

    Bộ Công Thương cho biết, sẽ rà soát để bổ sung, hoàn thiện hơn các văn bản pháp luật quy định về quản lý an toàn thủy điện, bảo vệ hành lang thoát lũ các công trình thủy điện; nâng cao trách nhiệm phối hợp, chia sẻ lợi ích giữa chủ công trình thủy điện với chính quyền, người dân địa phương, giữa các...

  • Rà soát quy định về quản lý an toàn công trình thủy điện

    15:20 | 31/07/2018

    Bộ Công Thương cho biết, sẽ rà soát để bổ sung, hoàn thiện hơn các văn bản pháp luật quy định về quản lý an toàn thủy điện, bảo vệ hành lang thoát lũ các công trình thủy điện; nâng cao trách nhiệm phối hợp, chia sẻ lợi ích giữa chủ công trình thủy điện với chính quyền, người dân địa phương, giữa các...