• Việt Nam có thêm một đề cử công viên địa chất toàn cầu ở Đắk Nông

    15:52 | 27/09/2019

    Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu vừa đề cử Hang động Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) - hang động núi lửa dài nhất Đông Nam Á là công viên địa chất toàn cầu.

  • Thêm 13 thắng cảnh địa chất toàn cầu

    15:30 | 26/04/2018

    Ban chấp hành của UNESCO vừa chỉ định thêm 13 Công viên địa chất mới cho các thắng cảnh thể hiện sự đa dạng về địa chất, trong đó có Công viên Địa chất Non nước Cao Bằng.Như vậy, trên thế giới hiện nay đã có 140 công viên địa chất toàn cầu UNESCO tại 38 quốc gia.