• Phát triển bền vững đô thị biển Việt Nam

    17:08 | 03/08/2022

    Ngày 3/8, Viện nghiên cứu bất động sản Việt Nam phối hợp với Hiệp hội bất động sản tổ chức hội thảo “Phát triển bền vững đô thị biển Việt Nam thời kỳ mới” tại tỉnh Quảng Nam.