• Phát triển mô hình du lịch thông minh tại các đô thị

  00:16 | 05/11/2023

  Trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa ngày càng cao, trước tác động của biến đổi khí hậu, dịch bệnh... cần thiết phải có những giải pháp mới, sáng tạo, linh hoạt và phù hợp hơn trong quản trị đô thị để dễ dàng kiểm soát, phát triển đô thị, phát triển các mô hình du lịch thông minh.

 • Nâng cao lượng và chất của quá trình đô thị hóa

  14:40 | 30/11/2022

  Hội nghị đô thị toàn quốc năm 2022 được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến tích cực trong công tác nâng cao lượng và chất của quá trình đô thị hóa, phát triển đô thị trong 10 năm tới, định hướng đến năm 2045.

 • Phát triển đô thị bền vững trước những thách thức mới của BĐKH, thiên tai, dịch bệnh

  10:30 | 12/11/2021

  Để phát triển bền vững trước những thách thức mới của biến đổi khí hậu (BĐKH), thiên tai, dịch bệnh, công tác quy hoạch, tổ chức không gian đô thị đòi hỏi phải có cái nhìn tổng thể, lồng ghép được các yêu cầu mới trong quy hoạch và phát triển đô thị trên cả 3 khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường.