• Đường sắt Cát Linh – Hà Đông thiếu hồ sơ đảm bảo an toàn

    10:35 | 03/10/2019

    Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông cho biết, đối với dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông việc cung cấp hồ sơ của Tổng thầu chưa đầy đủ, đặc biệt là hồ sơ liên quan đến chứng chỉ minh chứng về thí nghiệm trong quá trình sản xuất liên quan đến trang thiết bị của đoàn tàu để có cơ sở đánh...