• Khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả

    14:54 | 13/07/2023

    Bộ Công Thương đề xuất biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt rút xuống còn 5 bậc thay vì 6 bậc như hiện nay nhằm góp phần khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

  • Định hướng điều hành giá điện theo cơ chế thị trường

    09:19 | 16/03/2021

    Hiện nay, Bộ Công Thương vẫn đang tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo các đơn vị tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các phương án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện phục vụ cho khách hàng sinh hoạt, sản xuất kinh doanh, hành chính sự nghiệp để đảm bảo phù hợp nhất với thực tế...