• Kiểm soát giá hàng hóa, dịch vụ sau khi giá xăng dầu giảm mạnh

    14:43 | 01/08/2022

    Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ban Chỉ đạo điều hành giá của Thủ tướng Chính phủ; các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm soát giá hàng hóa, dịch vụ sau khi giá xăng dầu giảm mạnh.