• Hướng dẫn điều trị COVID-19 cho trẻ em của Bộ y tế

    06:20 | 10/11/2021

    Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đặc điểm lâm sàng của bệnh nhi mắc COVID-19 thường có các triệu chứng như: Thời gian ủ bệnh từ 2 -14 ngày, trung bình là 4 - 5 ngày.

  • Hướng dẫn của Bộ Y tế về 4 cấp độ dịch

    08:21 | 14/10/2021

    NLSVN - 4 cấp độ dịch được Bộ Y tế hướng dẫn cụ thể trong Quyết định số 4800 nhằm thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.