• Đà Nẵng hướng tới mục tiêu là thành phố đổi mới sáng tạo

    11:16 | 14/08/2023

    Mới đây, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch số 157/KH-UBND về tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng - SURF 2023 với chủ đề "Khát vọng sông Hàn - Khơi nguồn sáng tạo" và thông điệp "Đà Nẵng - Thành phố đổi mới sáng tạo".