• TP HCM tính thành lập thành phố phía Đông

    15:51 | 17/04/2020

    Nếu được chấp thuận, thành phố phía Đông trực thuộc TP HCM sẽ được sáp nhập 3 quận: 2, 9 và Thủ Đức là khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông.