• Nhiều thành tựu trong hoạt động kiểm toán môi trường và phát triển bền vững

    16:51 | 08/09/2021

    Sau khi thực hiện Kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững giai đoạn 2018 - 2021, Việt Nam và các nước thành viên Cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) đã cùng nhìn lại, đánh giá những thành tựu, kết quả đạt được trong việc thực hiện những khuyến nghị về kiểm toán môi trường và thực hiện...

  • Kiểm toán môi trường ngày càng được ưu tiên

    14:55 | 20/09/2019

    Ông Đoàn Xuân Tiên, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước (KTNN) cho biết, lãnh đạo cơ quan đã và đang rất quan tâm và coi kiểm toán môi trường là một trong các hoạt động ưu tiên của KTNN Việt Nam trong thời gian tới.