• Phát triển kinh tế nông nghiệp tuần hoàn từ giảm thiểu chất thải nhựa

    11:37 | 01/06/2023

    Ngày 31/5, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phối hợp cùng Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) Việt Nam, Chương trình đối tác hành động quốc gia về nhựa (NPAP) và Mạng lưới kinh tế tuần hoàn Việt Nam tổ chức hội thảo Quản lý chất thải nhựa ngành nông nghiệp, thực trạng và...