• Năm 2020 phấn đấu GDP tăng khoảng 6,8%

    15:10 | 30/10/2019

    Theo báo cáo của Chính phủ tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, dự kiến năm 2020 tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6,8%; tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân dưới 4%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 7%; tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%; tổng vốn đầu tư phát triển...