• Bình Dương hướng đến kinh tế xanh từ giải quyết vấn đề môi trường

    12:19 | 03/03/2021

    Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Bình Dương đã và đang triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để vừa ứng phó với vấn đề môi trường hiệu quả vừa phát triển kinh tế - xã hội, tăng trưởng xanh cho tỉnh.

  • Cơ hội cho nền kinh tế xanh

    15:10 | 06/05/2020

    Các chương trình đầu tư công “xanh” quy mô lớn sẽ là giải pháp hiệu quả giúp tiết kiệm chi phí nhất để vừa hồi sinh các nền kinh tế chịu ảnh hưởng do đại dịch Covid-19, đồng thời giúp đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu.