• Thúc đẩy phát triển nền tảng số quốc gia

    11:07 | 14/02/2022

    Mới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã ban hành Quyết định số 186/QĐ-BTTTT phê duyệt Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.