• Trung Quốc: Nhập khẩu than đạt đỉnh điểm năm 2021

    23:39 | 07/12/2021

    Nhập khẩu than của Trung Quốc đạt mức cao nhất của năm 2021 vào tháng 11, khi quốc gia tiêu thụ nhiên liệu bẩn lớn nhất thế giới tranh giành để cung cấp cho hệ thống điện khi mùa sưởi mùa đông bắt đầu.