• Chuyển đổi sinh thái - xã hội ở các đô thị Việt Nam

    11:14 | 24/06/2021

    Việc chuyển đổi sinh thái - xã hội ở các đô thị cần hướng tới mục tiêu tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải ở khu vực đô thị, duy trì đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường sinh thái, tăng tỷ lệ cây xanh, không gian xanh, mặt nước, công trình xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu.