• Nghiên cứu tái chế khẩu trang đã qua sử dụng

    11:31 | 16/04/2022

    Nhằm hạn chế việc tăng lượng rác thải khẩu trang dùng một lần để bảo vệ môi trường, nhóm sinh viên thuộc Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM đã nghiên cứu ra sản phẩm tấm nhựa PP từ khẩu trang đã qua sử dụng.