• Đà Nẵng: Công nhận kết quả đấu giá đất trên địa bàn huyện Hòa Vang

    14:04 | 08/08/2022

    UBND thành phố Đà Nẵng vừa có các quyết định công nhận kết quả đấu giá thuê đất với 3 khu đất lớn trên địa bàn huyện Hòa Vang, trong đó có 2 khu đất có mục đích sử dụng đất phát triển thương mại, dịch vụ.

  • Đấu giá 2 khu đất lớn tại thành phố Đà Nẵng

    15:17 | 14/10/2021

    Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Thông báo thống nhất chủ trương đối với việc bổ sung danh mục quỹ đất đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021; trong đó có 1 khu đất lớn có mục đích khác, 1 khu đất kêu gọi đầu tư làm bãi đỗ xe.