• Quảng Nam tăng cường công tác thu gom, xử lý rác thải rắn

    14:00 | 13/12/2023

    Mới đây, UBND tỉnh Quảng Nam đã có Công văn số 8595/UBND-KTN yêu cầu tăng cường công tác thu gom, xử lý rác thải và đẩy nhanh tiến độ đầu tư các khu xử lý, nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) trên địa bàn tỉnh.

  • Hà Nội sẽ thu gom rác giống Seoul

    15:45 | 28/02/2020

    Người dân thủ đô Hà Nội và các đô thị lớn sẽ phải mua bao bì đựng rác chuyên dụng do chính quyền bán ra. Giá bán túi gồm cả phí thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải. Hộ gia đình không dùng túi chuyên dụng sẽ không được thu gom rác. Đây là điểm mới trong dự thảo Luật Bảo vệ Môi trường sửa đổi đang...