• 12 dự án giao thông BOT đang dừng triển khai

    14:43 | 04/11/2019

    Bộ Giao thông Vận tải vừa có báo cáo gửi Quốc hội khẳng định có ít nhất 12 dự án BOT đã ký hợp đồng nhưng phải dừng lại, nhiều trạm thu phí đang được xử lý, 67 cuộc kiểm toán được thực hiện tại 60 dự án BOT, BT giao thông.