• Hà Nội có 33 điểm ùn tắc giao thông

    15:32 | 19/02/2020

    Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết có 10 điểm ùn tắc giao thông mới trên địa bàn Thủ đô nâng số điểm ùn tắc giao thông toàn thành phố là 33 điểm.