• EVNNPT cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ

    10:03 | 14/08/2019

    Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Trần Đình Nhân yêu cầu Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển lưới điện truyền tải theo chiều sâu để đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả, kinh tế.